Untitled Document
 

 

 

Untitled Document


LOGIN

username :
password :
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

 

โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
   กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2555 อ่าน 1139 ครั้ง

  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคมจัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" 26 มิถุนายน

คณะกรรมการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

นายอนุวัฒน์  ทินราช รองนายก อบจ.นม.

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์สุวดี  ไตรรงค์   พิธีกร

กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวัดสลักไดรำอวยพร

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

แสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี

ท่าน ผอ.สุพัฒน์  ศรีพันธุ์ มอบของที่ระลึก

ท่านประธานเดินเยี่ยมชมภายในงาน

ท่านประธานเดินทางกลับ

การแข่งขันแต่งกายคล้ายตัวละครในวรรณคดี ชั้น ม.ต้น

การแข่งขันแต่งกายคล้ายตัวละครในวรรณคดี ชั้น ม.ปลาย

บรรยากาศภายในงาน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

โรงพยาบาลชุมชนประจำตำบล

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีศิลปะ

การแข่งขันจัดบอร์ดวันสุนทรภู่

การแข่งขันผัดหมี่โคราช

 

โดย admin   2012-06-27 10:09:58 น.

 

 

 
 

Untitled Document
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม

หมู่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000
E-mail: npkschool2008@hotmail.com Tel: 044-207068-9